Ghost-with-you

ผีตายโหง วิญญาณอาฆาต

     ผีตายโหง คือวิญญาณของคนตายที่ตายอย่างกะทันหัน โดยไม่ทันตั้งตัว หรือตายอย่างโหดร้าย วิญญาณเหล่านี้มักถูกเชื่อว่ายังคงวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ ไม่ไปผุดไปเกิด เนื่องจากมีอารมณ์หรือความรู้สึกบางอย่างที่ยังติดค้างอยู่ เช่น ความเศร้า ความโกรธ ความคับแค้นใจ หรือความกลัว เป็นต้น ผีตายโหง มักถูกเล่าขานว่ามักปรากฏตัวในลักษณะที่น่ากลัว เช่น มีหน้าตาน่าเกลียด รูปร่างหน้าตาผิดแปลกไปจากเดิม มีเลือดไหลนอง หรือมีรอยแผลเต็มตัว เป็นต้น 

ผีตายโหง

ตำนาน และ ที่มาของผีตายโหง

     ผีตายโหง มักถูกเล่าขานว่ามักปรากฏตัวในลักษณะที่น่ากลัว เช่น มีหน้าตาน่าเกลียด รูปร่างหน้าตาผิดแปลกไปจากเดิม มีเลือดไหลนอง หรือมีรอยแผลเต็มตัว เป็นต้น นอกจากนี้ ผีตายโหงยังมักปรากฏตัวในที่มืดหรือสถานที่รกร้าง สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่พบเห็น ความเชื่อเรื่องผีตายโหงมีปรากฏอยู่ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลก ในประเทศไทยเองก็มี ความเชื่อเรื่องผีตายโหง อยู่อย่างแพร่หลาย มักมีการเล่าขานเรื่องผีตายโหงตามสถานที่ต่างๆ เช่น บ้านร้าง ป่าช้า หรือริมทาง เป็นต้น

     สาเหตุที่วิญญาณของคนตายกลายเป็นผีตายโหงนั้น มีหลายความเชื่อ บ้างก็เชื่อว่าเป็นเพราะความคับแค้นใจหรือความโกรธที่ยังไม่ได้รับการสะสาง บ้างก็เชื่อว่าเป็นเพราะวิญญาณไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ เนื่องจากยังไม่ถึงเวลาหรือยังมีกรรมที่ยังต้องชดใช้ ความเชื่อเรื่องผีตายโหงนั้น มีทั้งผู้ที่เชื่อและผู้ที่ไม่เห็นด้วย ผู้ที่เชื่อมักเชื่อว่าผีตายโหงมีอยู่จริงและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ จึงมักมีความเชื่อและการปฏิบัติบางอย่างเพื่อป้องกันตัวเองจากผีตายโหง เช่น การสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด การไม่ไปสถานที่รกร้างคนเดียว เป็นต้น 

     สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมักมองว่าความเชื่อเรื่องผีตายโหงเป็นเพียงเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาเท่านั้น ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน อย่างไรก็ดี ความเชื่อเรื่องผีตายโหงก็ยังคงเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน

อ่านเรื่องหลอน ๆ เพิ่มเติมได้ที่ : เล่าเรื่องผี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : ผีกระสือ

ข้อมูลอ้างอิง : เรื่องเล่าผีตายโหง

ตำนาน ผีตายโหง

#ผีตายโหง
#ตายโหงคือ
#ตายโหง คือ
#คนตายโหง
#ตายโหงคืออะไร
#เฮี้ยน หมายถึง
#ผี ตาย
#ตายโหง
#ตายแบบไม่ทรมาน
#รถ ผี
#ตายตาไม่หลับ
#ตายคาที่
#ผีหน้าเละ
#วิธีตายแบบไม่ทรมาน